Ako TIR funguje?

Predstava, že súčasné ťažkosti v živote môžu byť zapríčinené minulými udalosťami nie je nová. S uznaním post-traumatickej stresovej poruchy (PTSD) ako závažnej poruchy mnohých vietnamských veteránov v 80.rokoch 20.storočia sa dostalo tejto myšlienke veľkého záujmu. Keď bol tento fenomén jasne rozpoznaný, PTSD začala byť evidentná aj u civilného obyvateľstva - obete znásilnení, preživší po prírodných katastrofách a i. Aj keď osoby, ktoré prežili rozličné traumy a trpia PTSD s flashbackmi, predstavujú najvypuklejšiu ilustráciu znovuprežívania minulej traumy, tento fenomén je celkom bežný aj u ľudí bez tejto diagnózy.

V normálnom živote môže byť u väčšiny ľudí vyvolaná spomienka nabitej nepríjemnej udalosti z minulosti, ktorá po vyvolaní zostane v pozornosti fixovaná kratší, či dlhší čas, je rôzneho stupňa závažnosti a môžu ju sprevádzať negatívne pocity a správanie. Túto moc minulosti nad súčasným životom pomáha TIR odstrániť, spomienku integrovať, nájsť mier a zmysel.