Čo je to TIR?

TIR pochádza z anglického Traumatic Incident Reduction (REDUKCIA DOSAHU TRAUMATICKEJ UDALOSTI). Je to technika pozostávajúca zo série pokynov, ktoré vám umožnia nájsť a spracovať istú nabitú udalosť z vašej minulosti v absolútne bezpečnom prostredí, bez rušenia, rozptyľovania, posudzovania alebo interpretácií.

Aké výsledky môžem očakávať?

 • Úľava od úzkosti, pocitov viny a strachu z toho, čo prinesie budúcnosť
 • Ústup vtieravých myšlienok a obrazov z minulých situácií, tieto udalosti viac nebudú mať nad vami moc
 • Úľava od niekedy zdrvujúcej bolesti zo smútenia nad stratou milovanej osoby a znovuspojenie sa s láskou, ktorú ste kedysi voči tejto osobe cítili
 • Úľava od "keby som"..., ktoré môže prenasledovať mnoho ľudí, ktorí prežijú životnú krízu ("keby som bol býval spravil, povedal, vedel.../nespravil/nepovedal to a ono")

Prečo nie je TIR považovaný za terapiu?

Rozdielov medzi psychoterapiou a metodológiou TIR je niekoľko, dopodrobna ich vysvetľujú zakladatelia prístupu a jeho priekopníci vo videu (v angličtine). Ak by sme to mali zhrnúť, tak najvýraznejšími rozdielmi sú:
 • TIR je vysoko direktívny, zároveň však neinterpretatívny a nehodnotiaci;
 • TIR je založený na vytvorení bezpečného priestoru tým, že
  využíva:
 1. jasnú deľbu práce medzi facilitátorom* a pozorovateľom (klientom);
 2. prísne pravidlá, ktoré nepovoľujú interpretáciu a posudzovanie;
 3. efektívne a presné komunikačné zručnosti.
 • Sedenia spravidla nemajú stanovenú dĺžku trvania; sedenie ukončíte, keď pozorovateľ dosiahne adekvátne rozpoloženie;
 • TIR spracováva emocionálnu záťaž vyplývajúcu nielen z toho, čo sa prihodilo klientovi, ale aj z toho, čo spôsobil iným ľuďom; čo pozoroval iných ľudí robiť si navzájom; a čo spôsobil sám sebe;
 • TIR používa opakovanie ako dôležitý nástroj na redukciu identifikovaného náboja;
 • TIR je systematický postup; zo strany facilitátora si vyžaduje minimálnu odbornosť;
 • TIR sa možno naučiť rýchlejšie a ľahšie, než väčšinu tradičných prístupov.
* Facilitátor je soba, ktorá riadi proces, aby pomohla druhému človeku; osoba, ktorá druhého človeka sprevádza v procese sledovania. Úlohou facilitátora je pomôcť pozorovateľovi hľadieť na svoj svet a tak uvoľniť náboj, ktorý je v ňom obsiahnutý. Uprednostňujeme tento neutrálny pojem pred pojmom terapeut, keďže ten naznačuje, že jedna osoba urobí niečo pre druhú. To isté platí aj pre pojem poradca, keďže facilitátor pozorovateľovi neradí, čo v živote robiť.