E-mail: info(zavinac)itir.sk

Fakturačné údaje:

Ars Medentis, s.r.o.
zastúpená MUDr. Branislav Chrenka, MHA

Sídlo: Pavlovičova 3
821 04 Bratislava
IČO: 51267233
DIČ: 2120687635
IBAN: SK91 0900 0000 0051 4686 8999


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 126157/B