Pre koho je určený

Program zameraný na zníženie životného stresu - tzv. Life Stress Reduction. Jedná sa o komplexný plán šitý na mieru individuálnemu klientovi, v ktorom sa napr. môžeme venovať:

- spracovaniu toxických myšlienok, predstáv a programov
- problémom na pracovisku
- problematickému vzťahu k vlastnému telu
- problematickým vzťahom
- ťažkostiam pri "púšťaní" minulých vzťahov
- posilneniu pozitívnych aspektov v živote a sebarešpektu
- spracovaniu kritiky, akceptácii
- rozlišovania dôležitého a nedôležitého
- očakávaniam
- strate milovanej osoby
- nechceným strachom a iným emóciám
- oblastiam života, ktoré vyvolávajú znepokojenie
- a mnoho iného...