O traume a jej integrácii

Možno sa vám prihodila jedna, prípadne viacero závažných udalostí, ktoré mali negatívny dopad na kvalitu vášho života. Možno máte problém so spánkom alebo ste tak unavení, že by ste chceli spať celý čas. Možno trpíte vtieravými myšlienkami alebo obrazmi, nočnými morami, ktoré vám pripomínajú boľavú minulosť, prípadne časy stresov, šoku a intenzívnej duševnej, či fyzickej bolesti. Vaše vzťahy a kariéra sú možno v troskách. Vaša sebadôvera je otrasená. Samotný svet sa vám zdá potemneným, smutnejším, beznádejnejším miestom.

Ak sa nám v živote stane niečo, čo je fyzicky alebo emocionálne bolestivé, máme dve možnosti. Buď sa tomu postavíme a budeme čeliť všetkej tej bolesti, alebo nejakým spôsobom začneme blokovať pozornosť venovanú tejto bolesti. Často toto "rozhodnutie" nerobíme vedome. V prvom prípade fakt, že sa rozhodneme udalosti čeliť (vnímať ju a rozumieť jej - alebo sa o to aspoň snažiť) prináša postupne dokončenie a udalosť sa stáva minulou. V druhom prípade však je prežívanie udalosti zablokované. Človek potlačí nejakú časť udalosti, alebo celú udalosť, ktorá naďalej beží neukončená, pretože v človeku naďalej žije zámer a presvedčenie nevedome formulované počas bolestivého zážitku (spolu s potlačením udalosti totiž spravidla človek formuluje napr. hlboké presvedčenie a zámer už nikdy podobnú bolesť a situáciu nezažiť). Takéto traumatické udalosti môžu mať trvalé negatívne následky v živote človeka 

Toto nevedomé zablokovanie je sebazáchraný mechanizmus. "Funguje" do určitej miery, ale môže zapríčiňovať to, že naša pozornosť a vedomie zostávajú čoraz viac fixované v minulých bolestivých udalostiach. Život ich je plný a nevyhýbajú sa nikomu. To má otupujúci následok na našu schopnosť vnímať, múdro a vedome sa rozhodovať v súčasnom okamihu a užívať si svoj súčasný život, vzťahy a prostredie. Nepreskúmané a nevyriešené minulé udalosti viažu čoraz viac našej energie a zámerov, ktoré by sme inak mohli venovať prítomným vzťahom, životným okolnostiam a rozhodnutiam.

Traumatic Incident Reduction  ponúka v prvom rade bezpečné miesto a prostredie a taktiež možnosť úplne preskúmať všetko, čo bolo potlačené

Minulá udalosť stráca svoju schopnosť nás zraňovať v bode, v ktorom sme sa jej čelom postavili a skrz naskrz ju prehliadli. V tomto procese sa uvoľňuje odpor, bolestivé emócie a negatívne myšlienkové vzorce obsiahnuté v minulej traumatickej udalosti. V momente, keď bola udalosť dokonale preskúmaná a opakovane prezretá cítime, že pozornosť, ktorá bola na ňu fixovaná sa uvoľnila a často prichádza cenný vhľad alebo uvedemenie. To nazývame koncový bod - end point.

Vďaka tomu, že TIR umožňuje kompletné preskúmanie a človek počas neho čelí bolestivej udalosti v bezpečnom prostredí a sprevádzaný kompetentným facilitátorom, sa udalosť integruje, prestáva obsahovať bolestivý náboj a človek sa od tejto bolesti oslobodzuje.

Pre zapnutie slovenských titulkov kliknite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu Nastavenia -> Titulky -> Koreň