Cenník

60 min = 30 eur
  • Sedenia nemajú presne stanovené trvanie
  • Po niekoľkých sedeniach budeme lepšie vedieť predvídať dĺžku ostatných sedení
  • Na sedenie musí klient vedieť prísť včas, musí mať možnosť vypnúť telefón, musí byť aspoň trochu odpočinutý, sýty a nesmie byť pod vplyvom alkoholu/drog
  • Nedostatok finačných prostriedkov nesmie byť dôvodom, pre ktorý nezačať riešiť svoju minulosť, ozvite sa, určite sa dohodneme
  • Nie som psychoterapeut a TIR nie je psychoterapia, je to proces integratívneho učenia sa, ktorým vás ja sprevádzam
  • Nie je to hypnotická metodika, po celý čas máte nad sebou, priestorom a obsahmi plnú kontrolu