Vizitka

MUDr. Branislav Chrenka, MHA
lekár, certifikovaný LSR&TIR facilitátor a TIR tréner
Narodil som sa v roku 1984, 11 rokov pôsobím v neziskovej organizácii Modrý anjel/tím krízovej intervencie, 6 rokov som bol jej riaditeľom. Počas pôsobenia som s kolegami zasahoval alebo organizoval zásah v mnohých, rozsahom malých, aj hromadných udalostiach s trauma potenciálom. V roku 2015 som začal rozmýšľať nad vybudovaním siete odborníkov, ktorí dokážu poskytovať po krízovej intervencii aj následnú špecializovanejšiu a cielenejšiu podporu. V rovnakom roku som absolvoval v slovinskej Ljubljane výcvik v TIR vedený portugalským psychológom a traumaterapeutom Brunom Britom. V roku 2017 som sa vďaka jeho podpore a vedeniu stal certifikovaným facilitátorom TIR. Ďalej som:
- v roku 2017 absolvoval nadstavbový výcvik v portugalskom Lisabone - Rozšírená aplikácia TIR (TIR Expanded Applications ) pod vedením Marian Volkman a Bruna Brita.
- následne Life Stress Reduction (online 2019 pod vedením Marian Volkman) a Ability Enhancement tréning 1-8 online (2020-2022; vzdelávanie má 8 stupňov), Schema and Life Coaching (2021) - tiež pod vedením Marian Volkman.
V roku 2019 sa nám podarilo dosiahnuť veľký míľnik - po absolvovaní trénerských skúšok a prekladu skrípt do slovenčiny môžeme realizovať pod USA licenciou TIR výcvik aj na Slovensku a v slovenčine, odvtedy vzdelávam v tomto revolučnom prístupe pomáhajúcich profesionálov.
Veľkou poctou pre nás bola aj dôvera, ktorú nám zverilo medzinárodné spoločenstvo pri organizácii medzinárodného sympózia v roku 2019, na ktorom sa stretlo niekoľko desiatok účastníkov z USA, Kanady, Juhoafrickej Republiky, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Slovenska.
Pošlite mi správu