Applied Metapsychology Dictionary, Frank A. Gerbode, M.D.

€7.00

Tento slovník obsahuje prevažnú väčšinu pojmov používaných v Aplikovanej Metapsychológii. Vypracovanie konzistentného metapsychologického slovníka bolo nekonečným kompromisom medzi tým, čo na jednej strane v angličtine znie „elegantne“ a tým, čo na druhej presne vystihuje podstatu. Mnohé z hesiel v slovníku sa používajú aj v hovorovej reči s podobným, ale nie totožným významom, ako sú uvedené v slovníku. Podobne ako majú vo fyzike pojmy ako „hmotnosť“, „hustota“ a „energia“ presne definovaný a špecializovaný význam.