Beyond Trauma: Conversations TIR, 2nd Ed. Editor: Victor R. Volkman

€20.00

Viac ako 20 autorov prispelo do holistického pohľadu zachyteného v tomto diele o TIRe a oblastiach jeho využitia, ako napr.: vojenskí veteráni, smútenie a strata, obete trestných činov, obete nehôd, deti a adolescenti, fóbie, úzkosti, spirituálne zážitky, a aj to, ako TIR integruje ostatné terapeutické prístupy. Obsahuje články od Franka Gerbodeho a Boba Moora.