Children and TIR: Creative and Cognitive Approaches

€17.00

Táto obsiahla antológia objavuje prepojenia medzi kognitívnym prístupom TIRu a kreatívnym prístupom arteterapie a terapie hrou. Obsahuje príbehy, kazuistiky, Budúci TIR, objektívne techniky, zameriava sa na patologické smútenie, úzkosť, ADHD a depresiu. Autori kapitol: Teresa Descilo, Renee Carmody, Patricia Furze, Ana Foley, Marian Volkman.