Communications Exercises – Študentský manuál

€5.00

Zvládnutie cvičení popísaných v tejto brožúrke je absolútne kľúčové na to, aby sa človek mohol stať TIR facilitátorom, príp. facilitátorom iných techník Aplikovanej Metapsychológie. Na to, aby si človek túto zručnosť osvojil je potrebné pochopenie jej dôležitosti pre samotný proces a samozrejme cvik. Táto brožúrka vám môže byť nápomocná pri vedení výcviku, pri nácviku vo dvojici mimo výcvik, keď chcete zlepšiť iniciatívne svoje Komunikačné cvičenia, prípadne aj pri pilovaní zručností osve!