Coping with Physical Loss and Disability: A Workbook (New Horizons in Therapy)

€15.00

Táto pracovná kniha ponúka viac ako 50 otázok a cvičení zameraných na podporu ľudí s postihnutím, po amputácii a s chronickými nevyliečiteľnými ochoreniami. Pomáha lepšie porozumieť a prijať svoj zdravotný stav a proces zotavovania. Cvičenia v knihe Coping with Physical Loss and Disability boli zozbierané na základe 10-ročnej klinickej skúsenosti sociálnej práce s klientmi s kvadruplégiou, paraplégiou, rakovinou, závažnými popáleninami, HIV/AIDS, po amputácii a nervovo-svalovými poškodeniami spôsobenými úrazmi, nehodami a neurodegeneratívnymi ochoreniami.