Gentling: A Practical Guide to Treating PTSD in Abused Children, 2nd Edition

€19.00

Revidované a rošírené druhé vydanie s 3 novými kapitolami o adolescentoch. Gentling predstavuje novú paradigmu v terapeutickom prístupe k deťom, ktoré zažili fyzické, emocionálne a/alebo sexuálne násilie, čoho následkom sa u nich rozvinula PTSP. Kniha predefinováva PTSP u detí, ktoré boli zneužívané a zdôrazňuje bežne prítomné znaky správania špecifické pre detský vek.