Got parts? An Insider’s Guide to Managing Life Successfully with Dissociative Identity Disorder

€13.00

Bestseller pre osoby s mnohopočetnou poruchou osobnosti (DID). V Got Parts nájdete úspešné stratégie a techniky zvládania a nápomocné spôsoby, ako zlepšiť dennodenné fungovanie dospelých s DID vo vzťahoch, práci, rodičovstve, v oblasti sebadôvery a starostlivosti o seba samého. Text je písaný tak, že dôsledne predchádza reaktivácii vlastných obsahov čitateľa.