Life Skills: Improve the Quality of Your Life with Metapsychology Autor: Marian K. Volkman

€15.00

Life Skills sa zameriava na kľúčové oblasti Metapsychológie a objasňuje spôsoby, ktorými môžu byť tieto oblasti použité na dennej báze v bežnom živote zlepšujúc tak jeho kvalitu, a to ako v prípade jednotlivca, tak aj v partnerskom vzťahu, či vo vzťahu k širšiemu okoliu a svetu. Obsahuje desiatky sebaskúsenostných a sebapoznávacích cvičení. 180 strán. Index a bibliografia.