My Tour In Hell: A Marine's Battle with Combat Trauma, Autor David W. Powell

€17.00

Najdlhšia a najprepracovanejšia kazuistika vojenského veterána a jeho liečby PTSD prostredníctvom TIRu. Príklady všetkých symptómov z reálneho života a ich dopad na fungovanie a rodinné vzťahy. Niektoré z incidentov boli použité aj v skriptách základného TIRu. Prepracovaný pohľad na to, ako vojnová trauma vplýva na dušu a ako sa táto snaží o vykúpenie.