Traumatic Incident Reduction and Critical Incident Stress Management: A Synergistic Approach

€15.00

Editor: Victor R. Volkman

Objavte prepojenia medzi TIR a Critical Incident Stress Manage­ment (CISM) s Debriefingom. Dočítate sa, ako je možné byť nápomocný pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb pri priemyselných haváriách, nehodách na pracovisku, živelných katastrofách, teroristických útokoch a pri mnohých ďalších. Kapitolami prispel aj John Durkin.