Podmienky certifikácie

Na to, aby ste po absolvovaní výcviku mohli pracovať s klientmi samostatne je potrebné absolvovať supervízie, pomedzi ktoré:

  • Nazhromaždíte záznamy odsupervidovaných 50 úspešných hodín Základného TIRu, Tematického TIRu & Unblockingu s aspoň 6 klientami,
  • absolvujete 10 sebaskúsenostných hodín v roli Pozorovateľa,
  • nahráte Video Základného TIRu alebo Tematického TIRu (+ niekoľko videí z Odblokov),
  • vyplníte prihlášku k certifikácii prostredníctvom vášho trénera (ktorý má k dispozícii prihlasovacie formuláre pre tento účel), vrátane úhrady $125 ako administratívny poplatok, podmienkou je aktívne členstvo v AMI,
  • absolvujete písomnú skúšku.
Pozn.: Nahraté video TIR sedenia musí byť schválené trénerom, následne Certifikačným Výborom v USA. Pred nahrávaním videa vám musí pozorovateľ udeliť slobodne informovaný súhlas s nahrávaním.

Cena za supervízie: individuálna: 40 eur/h, skupinové: 25 EUR/osoba/1h
Platba za supervízie nie je zahrnutá v cene základného výcviku.