Kedy?

Najbližšie výcviky plánujeme:

- v roku 2023 prebehnú 2 výcviky pre policajných psychológov MV ČR a 1 výcvik pre psychológov ozbrojených síl SR, preto nebudeme mať kapacitu na výcvik pre verejnosť v tomto roku.

- na Slovensku (Bratislava) plánujeme v roku 2024 pre verejnosť 2 výcviky:
- 7.-10.3.2024 a
- 4.-7.4.2024

-