Výcvik v TIR

Základný výcvik vedieme zhruba dvakrát do roka na jar a na jeseň (niektoré roky výcviky nevedieme, vtedy si potrebujeme oddýchnuť a sústrediť sa na supervízie a nadstavbové výcviky).

Je to intenzívny 4-dňový, zážitkový, 32-hodinový workshop.

Pre koho: pre pomáhajúcich profesionálov s klinickou skúsenosťou (lekárov, sestry, klinických psychológov, záchranárov, hasičov, príslušníkov policajného zboru, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a ostatných).

Kde: Územný spolok Slovenského Červeného Kríža, Miletičova 59, Bratislava (prezenčne) alebo ZOOM ONLINE platforma

Rámcový rozvrh – každý deň, od 8:00 do 17:00 (1,5h bloky s prestávkami + 1 veľká obedová 1h):

Deň 1:

 •  Otvorenie a predstavenie, logistika, organizačné pokyny
 • Predstavenie metódy TIR a jej metapsychologických konceptov
 • Psychotraumatológia v kocke (základy neurofyziológie stresu a traumy)
 • Zaradenie TIRu v reťazi záchrany (psychická prvá pomoc, krízová intervencia, následná starostlivosť)
 • Workshop zameraný na komunikačné zručnosti – úvod do témy: vytvorenie bezpečného priestoru pre úspešnú konfrontáciu s traumatickou udalosťou

Deň 2:

 • Pokračovanie workshopu zameraného na komunikačné zručnosti
 • Vytvorenie podmienok pre úspešné sedenie s klientom, osnova sedenia
 • Predstavenie techniky „odblokovania/unblocking“ – kofacilitačný nácvik
 • Workshop zameraný na techniku „odblokovania“ – sebaskúsenostná práca vo dvojiciach

Deň 3:

 • Hľadanie predmetov na spracovanie
 • Kľúčové aspekty úspešného použitia techniky TIR
 • Indikácie a kontraindikácie použitia TIRu
 • TIR protokol, dril protokolu a jeho nácvik na nenabitej udalosti so školiteľom
 • Organizačné aspekty úspešných sedení za použitia techniky TIR

Deň 4:

 • TIR – sebaskúsenostná práca vo dvojici
 • Čo robiť keď TIR nefunguje ako by sme potrebovali
 • Práca s manuálom – prílohy
 • Skúška
 • Ukončenie - otázky, hodnotenie
Toto vzdelávanie je zastrešené a licencované Traumatic Incident Reduction Association (TIRA) v USA.


TIR Workshop ponúka zážitkové vzdelávanie, ktoré môže mať okamžitý dopad na váš profesionálny a osobný život. Prostredníctvom tohto intenzívneho zážitku v rámci malej skupiny si účastníci osvoja hlbšie porozumenie toho, aký má trauma dopad na jednotlivca a ako nastaviť terapeutický proces tak, aby došlo k aktivácii samoliečiacich schopností organizmu klienta. Okrem rozvoja klinických zručností opisujú mnohí účastníci tohto vzdelávania aj významný prínos vo sfére osobnostného rastu.

Výcvik nie je psychoterapia a nie je vhodný pre osoby, ktoré majú v osobnej histórii traumatizáciu z detstva, týranie, zneužívanie, trpia psychiatrickými ochoreniami.

Absolvovaním výcviku získavate potvrdenie o absolvovaní. Na to, aby ste mohli metódu vykonávať samostatne je potrebné podstúpiť supervízie a certifikovať sa v metóde. Viac informácií k certifikácii, ktorá nasleduje po výcviku nájdete tu.