Informácia pre odborníkov o metodológii TIR

TIR, alebo Traumatic Incident Reduction, je unikátna, individuálna, nehypnotická, regresná, repetitívna, expozičná, abreaktívna, desenzibilizačná, vysoko štruktúrovaná a systematická metóda, vďaka ktorej klient traumatickú udalosť lokalizuje a opakovane prehráva až do jej spracovania a integrácie. Zahŕňa opakovanú expozíciu traumatickej spomienke za podmienok zaručujúcich bezpečnosť a minimalizujúcich rušivé prvky a vplyvy. Na konci, keď klient absolvoval TIR, počas ktorého bol v bezpečnom prostredí vystavený bolestivej spomienke alebo sledu súvisiacich spomienok, životné udalosti už viac nemajú tendenciu spúšťať bolestivý obsah týchto spomienok a u klienta dochádza k redukcii až vymiznutiu obťažujúcich symptómov.

TIR má korene v psychoanalytickej teórii. Protokol je vysoko fokusovaný, direktívny, kontrolovaný, no zároveň je podávaný v kontexte na klienta orientovaného, absolútne ne-interpretatívneho, rešpektujúceho a nesúdiaceho prístupu.

Napriek tomu, že je TIR známejší ako extrémne efektívny a rýchly nástroj na spracovanie následkov traumatických udalostí, vrátane post-traumatickej stresovej poruchy (PTSD), je rovnako preukázateľne účinný pri úľave od širokého spektra nežiadúcich strachov, obmedzujúcich presvedčení, smútku zo straty a úmrtia vrátane maladaptívneho smútenia, depresií, úzkostí a ostatných príznakov PTSD.

Green Cross | Academy of Traumatology schválila Traumatic Incident Reduction (TIR) – spolu s Kognitívne-behaviorálnou terapiou (KBT) a Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – ako jeden z postupov liečby post-traumatickej stresovej. Green Cross Academy of Traumatology (Zelený Kríž – Akadémia Traumatológie, predtým známy ako Green Cross Foundation – Nadácia Zeleného Kríža) bola založená profesorom Charlesom Figleym v roku 1997, aby spojila svetových lídrov na poli psychotraumatológie a zabezpečila implementáciu a dodržiavanie vysokých štandardov a odbornosti v tomto odvetví.