Aplikovaná metapsychológia

Aplikovaná metapsychológia je metóda pomáhajúca ľuďom riešiť najrôznejšie problémy v živote. Princípy sú odvodené od práce Ivana Pavlova, Sigmunda Freuda a Carla Rogersa.  Metodológia je založená na spektre algoritmických a vysoko štrukturovaných techník, s ktorými terapeuti a facilitátori po celom svete pracujú vyše 25 rokov. Mnohým klientom významne znížila alebo odstránila stres spôsobený intenzívnymi emocionálnymi zážitkami, priniesla im osobnostný rast a rozvoj. TIR je jednou z mnohých účinných techník subjektu Aplikovanej metapsychológie (AMP).

Metodológia AMP je uznaná niekoľkými prestížnymi organizáciami zastrešujúcimi odborníkov na duševné zdravie z rôznych oblastí v USA, Kanade a iných krajinách.

“Meta” znamená “za”. Termín metapsychológia použil prvý krát Freud, vývojár AMP a americký lekár Frank A. Gerbode, MD ju definuje ako:" Vedný odbor, ktorý zjednocuje mentálne a fyzické skúsenosti. Cieľom je objaviť pravidlá, ktoré platia pre oba aspekty. Ide o štúdium človeka, jeho schopností a skúseností z pohľadu jeho samotného. Metapsychológia nadväzuje na psychológiu a štúdium správania tam, kde tieto odbory dosiahli svoje hranice. Metapsychológiu by sme mohli správne opísať ako poznanie, ktoré prekračuje hranice psychológie a hranice skúmania správania, k štúdiu toho, čo sa správa, osoby samotnej a jej vnemových, konceptuálnych a tvorivých aktivít, na rozdiel od aktivít jej tela."

Aplikovaná metapsychológia (AMP v skratke) je potom aplikácia štruktúrovaných techník v spravidla na klienta orientovanom kontexte. Techniky sú koncipované tak, aby klient dokázal preskúmať svoj: život, myseľ, emócie, skúsenosti a zážitky (vrátane traumatických), rozhodnutia, fixné predstavy a idey a úspechy. Cieľom je spracovanie emočne nabitých oblastí a návrat k životu, ktorý je plodný, tvorivý a uspokojujúci.

Inými slovami, vy ste stredobodom tejto práce, ak sa do nej rozhodnete pustiť. Aplikovaná metapsychológia je dobrodružstvom, ktoré oslobodzuje.

Kto je “facilitátor”?

Ten, kto pracuje v kontexte a s technikami Aplikovanej metapsychológie sa nazýva facilitátor  a nie "terapeut", ani "poradca", pretože tieto pojmy môžu naznačovať, že niekto niečo robí druhej osobe (lieči ju, radí jej a pod.) a to nie je prípad "sledovania". Nie je to hra so slovíčkami, jedná sa o skutočne odlišný postoj a prístup. Rovnako vďaka vzdelávacej povahe Aplikovej metapsychológie nemajú všetci facilitátori licenciu na poskytovanie psychoterapie alebo poradenstva. Väčšina z nich sú pomáhajúci profesionáli (viac info tu - výcvik v TIR).

Facilitátor Aplikovanej metapsychológie je osoba, ktorá usmerňuje proces sledovania, aby pomohla druhému človeku; osoba, ktorá druhého človeka sprevádza v procese sledovania.

Inými slovami úlohou facilitátora je pomôcť pozorovateľovi hľadieť na svoj svet a tak uvoľniť náboj, ktorý je v ňom obsiahnutý.


Čo je to “sledovanie”?

Sledovanie (pozorovanie) je hlavným procesom aplikovanej metapsychológie. Je to proces učenia sa, pri ktorom klient (ten kto sleduje, čiže pozorovateľ) skúma aspekty svojho života a obsahy svojej mysle. Je to plne vedomý, nehypnotický dej. Tento dej sa považuje vo svojej podstate za proces učenia, pretože všetko poznanie, vhľady a uvedomenia pochádzajú z klientovho vnútra; nie sú nijako hodnotené, ani podsúvané zvonku. Práca klienta počas sedenia je najdôležitejšia, pretože len on pozná svoj vlastný duševný a myšlienkový svet. Toto je práca orientovaná na človeka.

Vaším partnerom v tomto procese je váš facilitátor, ktorý používa:

  • štruktúrovanú formu komunikácie,
  • pravidlá postavené na základoch podporujúcich bezpečnosť a dôvernosť,
  • vyskúšané a osvedčené techniky

na to, aby vás sprevádzal skúmaním problematických oblastí vášho života.

Čo je to “end point”?

End point je bod, v ktorom bol cyklus spojený s nejakou aktivitou úspešne ukončený. V tomto bode by mala aktivita/činnosť skončiť.

V Aplikovanej metapsychológii nastáva end point, keď je klient spokojný s oblasťou alebo udalosťou, na ktorej pracoval a táto sa tak pre neho stáva ukončená. Oblasť života, ktorú klient chce riešiť môže postupne priniesť počas sedení mnoho menších end pointov, ktoré sa spolu vyskladajú do kompletného riešenia.

Všetci to dobre poznáme: keď máme nejaký problém (napr. nevyriešený konflikt), stále sa k nemu v mysli vraciame a dokiaľ ho nevyriešime, "nedovolí nám spávať". End point akejkoľvek aktivity vždy zahŕňa element zlepšenia emocionálneho rozpoloženia a odpútania pozornosti od problému. Dá sa teda povedať, že dôjde k nájdeniu minimálne čiastočného alebo úplného riešenia problému a teda oslobodeniu časti pozornosti, ktorú človek tomuto problému venoval vo svojej mysli. Súčasťou end pointu sú často vhľady a uvedomenia o sebe a druhých , nové pohľady na "vec", následkom toho človek viac začína žiť tu a teraz.

End point je miesto, v ktorom sa ukončí sedenie. Tento unikátny prístup je jedným z najvýraznejších faktorov, ktorý TIR a ďalšie techniky aplikovanej metapsychológie odlišuje od ostatných metodológií; zároveň to je kľúčový prvok jeho úspešnosti a účinnosti.

Pre vás ako pozorovateľa je dôležité o tomto vedieť, pretože je potrebné si vyhradiť na sedenie dostatok času tak, aby sa končilo end pointom. Spravidla trvajú sedenia 1,5-2 hodiny, no môžu byť aj výrazne dlhšie, prípadne kratšie. Po niekoľkých sedeniach, keď si proces sledovania lepšie osvojíte budete mať vy, aj váš facilitátor lepšiu predstavu o tom, koľko spravidla vaše sedenia budú trvať. Dĺžka sedení tiež závisí od komplexnosti a závažnosti toho, čo treba riešiť. 


" Myslím si, že tieto techniky by mali byť dostupnejšie širšej mase ľudí, je to výborná vec, po 30 rokoch sa cítim opäť slobodná."

A.P.